-----------      \
    ------------           __
   /                  _
/
                     /\\/
                  ``\ /\\/
                    " /\\/
                     /\ \/
                     /\
                     
                     
                     \
      __\
                      
                      \
                      \
              
                      -
                      -
                      -
                      -
--------------------------------------------

DIT
                      --
                      -
 ................              -

rdam.tools

> rdam.tools is een project geïnitieerd door Solisoft, een radicaal technologie collectief & solidariteitsnetwerk gevestigd in Rotterdam. Het doel is om alternatieven te bieden voor commerciële social media tools en om te experimenteren met digitale platforms die door leden worden gerund. > rdam.tools staat open om behoeften/wensen/projecten van Rotterdammers te faciliteren. We verwelkomen individuen, groepen & organisaties die betrokken zijn bij sociaal, politiek, & artistiek werk in de stad. In het bijzonder hopen we lokale kunstenaars en activisten te ondersteunen met niet-commerciële [/-bedrijfsmatige] infrastructuren en tools. > Wij stellen ons voor om projecten te hosten volgens de behoeften van elke groep/individu die met ons wil werken, bijvoorbeeld het opzetten van een website, het runnen van je eigen social-media of het implementeren van je eigen real-time chat-systeem.

> rdam.tools is a project initiated by Solisoft, a radical technology collective & solidarity network based in Rotterdam. The aim is to provide alternatives to commercial social media tools and to experiment with member-run digital platforms. > rdam.tools is open to facilitate needs/desires/projects of Rotterdammers. We welcome individuals, groups & organisations involved in social, political, & artistic work in the city. In particular, we hope to support local artists and activists with non-commercial [/-corporate] infrastructures and tools. > We imagine to host projects according to the needs of each group/individual that wants to work with us, for example setting up a website, runing your own social-media or deploying your own real-time chat system.

 
rdam.tools 


                              tools


                      infrastructures 


                        in the city.


 


        solisoft


 
rdam.tools 


                              tools


                      infrastructures 


                in the city.

 
rdam.tools 


                              tools


                      infrastructures 


        in tttttttttttthhhhhhhhhe city.


 
rdam.tools 


                              tools


                      infrastructures 


                        in the city.


> currently we are running <


---------= Peertube

---------= PrintRoom wiki

reach out >> contact@solisoft.top